Y Ddawns Sbri

Cyfansoddwyd Y DDAWNS SBRI i osod naws ar gyfer y storïau ac i wahodd cefnogwyr y Sbridion Iau i ganu, actio a dawnsio.

Mae’r Sbridion Iau yn eich gwahodd i fwynhau’r profiad ac i rannu fideos eich dehongliadau a fydd yn cael croeso cynnes.

Mae’r DDAWNS SBRI yn hawlfraint i Darren Adams

Cedwir pob hawl

No comments yet.

Leave a Reply