Hwb, y Llwyfan Dysgu Digidol

 

Storïau Llafar

 

Yn cynnwys: Amrediad o storïau penodol

Mae gan bob stori ffeil sain ar gyfer darllen yn uchel.

Gyda diolch i Eiry Rees Thomas am greu storïau penodol.

 

Gweithgareddau Llythrennedd 

 

Yn cynnwys: Amrediad o weithgareddau cychwynnol ysgogol a heriol i ddatblygu sgiliau llythrennedd. 

Mae’r gweithgareddau yn caniatáu disgyblion i ymarfer ac atgyfnerthu eu gwybodaeth o ramadeg ac atalnodi.

 

Gemau Mathemateg

 

Yn cynnwys: Amrywiaeth o gemau ysgogol a heriol i ddatblygu sgiliau rhifedd.

 

 

 

 

 

 
No comments yet.

Leave a Reply